Od vánočního stromečku po májku

Štýřané, podobně jako obyvatelé dalších spolkových zemí Rakouska, nezapomínají na své kořeny a především na venkově po celý rok udržují historické tradice prostřednictvím celé řady zvyků a obyčejů. Nejen proslulé vývozní artikly či zvláštnosti Štýrska, od dýňového oleje přes jablka, čokoládu či narcisy až po víno, mají svá muzea a festivaly. K velkolepé podívané patří Almabtrieb, tradiční podzimní shánění dobytka z horských pastvin, či vynášení obra Samsona, tedy osmdesátikilogramové figury, v údolí Murtal. Tento rituál má původ ve starém obyčeji, kdy se o Božím těle nosily vesnicemi biblické postavy a jiné figury z bájí a pověstí. Samson prý oslí kostí pobil tisíc Filištínců. Z 19. stol. pochází tradice zvoníků, se kterými se o tzv. kouřové noci připadající na pátý leden setkáte hlavně v údolí Enže. Po setmění se obcí Gröbming pohybují bíle oděné skupinky osob s ozdobami na hlavě vyrobenými ze dřeva a potažených papírem. Zvoníci, kteří v jiné vesnici běží, vyhánějí zimu a prosí o štěstí v novém roce…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2016

Shopping Cart