Od Vincenta po současnost

Hned zkraje si přiznejme, že Stedelijk Museum se netěší ani zdaleka tak velkému zájmu návštěvníků jako ostatní dvě zmíněné instituce, což není důsledkem menšího významu sbírek, nýbrž prostého faktu, že návštěvníkovi uondanému prohlídkou Rijksmusea sotva stačí síly ještě tak na návštěvu oblíbeného van Goghova muzea, kde snad trochu pookřeje, ale to už se blíží zavírací hodina… Je to škoda. V nepřímé návaznosti na sbírky Rijksmusea soustředěného především na malířství starších období, jde totiž zde o úctyhodnou kolekci moderního umění zahrnující na 90 000 děl, a to zhruba od poloviny 19. stol. až do současnosti.
Muzeum bylo otevřeno v září 1895 v budově připomínající svým historizujícím pojetím Rijksmuseum, i když autor projektu, holandský architekt Adriaan Willem Weissman, se zde řídil spíše příklady domácí renesanční architektury s oblíbenou kombinací cihlového zdiva a kamenných detailů. Sbírky zpočátku ani zdaleka nenaznačovaly pozdější zaměření muzea: bylo zde sice něco děl současného umění (k němu už tehdy směřoval hlavní zájem zakladatelů), ale podstatnou část exponátů tvořila kolekce připomínající dějiny místní domobrany a oddělení časoměrných přístrojů a farmakologie; malá sbírka představovala asijské umění. Během 20. stol. se však pozornost vedení muzea obracela stále více k současnému umění a zejména v 60. letech, kdy se podařilo získat díla Gustava Courbeta, Vincenta van Gogha, Paula Cézanna a dalších předchůdců evropské avantgardy, začalo muzeum nabývat dnešní podoby a svého významu.

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2016