Odkaz sv. Patrika

Pojednání o Patrikově životě je k dispozici celá řada. Většina z nich se opírá o Confessio, Vyznání, jeden ze dvou písemných pramenů, jejichž autorem je sám Patrik. Zatímco rok světcova narození i smrti zůstávají předmětem debat, menší rozpaky panují nad dnem jeho úmrtí, za nějž bývá obecně považován právě onen oslavovaný 17. březen. Pozdější „irský apoštol“ se narodil koncem 4. století kdesi na západním pobřeží Británie. Jeho rodiče byli pravděpodobně římsko-britského původu a Patrikův otec se zřejmě podílel na římské koloniální správě…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2006

Další informace o Irsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Lukáš Houdek, Dana Kyndrová

Shopping Cart