Ono se řekne „boty“…

Náměstí Piazza Santa Trinità dominuje uprostřed sloup Spravedlnosti, nejstarší a nejvyšší z desítky takových sloupů ve městě.
Pochází z římských Caracallových lázní a Cosimo I. ho dostal darem od papeže Pia IV. Milovníci umění sem přicházejí zejména kvůli kostelu Santa Trínita (používá se pro něj záměrně tato latinská výslovnost, zdůrazňující jeho stáří – kostel řádu valombroziánů tu stojí nejméně od roku 1077). Kapli rodiny Sassetti, jednu z nejlépe dochovaných v celé Florencii, totiž v letech 1483–1486 vymaloval freskami Michelangelův učitel Domenico Ghirlandaio. Příznivci kuriozit zase vědí, že nad vchodem do malého paláce Bartolini-Salimbeni z konce 1. čtvrtiny 16. stol. najdou pozoruhodný nápis Carpere promptius quam imitari (Kritizovat je snadnější než napodobit), jímž se údajně ar-chitekt paláce Baccio d’Agnolo bránil kritice Florenťanů, že při stavbě použil příliš mnoho prvků z tehdejší římské architektury.
Nic z toho nás tentokrát ale nebude zajímat. Svou pozornost zaměříme na nejstarší a nejmohutnější palác na náměstí, který zabírá celý blok směrem k Arnu. Palazzo Spini-Feroni zakončený cimbuřím a i jinak připomínající poněkud pevnost, jíž také původně byl, vznikl už v roce 1289 a patří k nejzachovalejším středověkým palácům ve městě. Když byla v letech 1865–1871 Florencie hlavním městem nově vzniklého sjednoceného Italského království, sídlila italská vláda v Palazzo Vecchio a orentská městská rada se uchýlila právě do tohoto paláce. Důvodem našeho zájmu je však historie ještě mladší. V roce 1938 koupil palác v té době již velmi slavný obuvník Salvatore Ferragamo a přenesl do něj svou dílnu na šití bot. Rodinná firma nesoucí jeho jméno zde dodnes sídlí, v přízemí má obchod a v suterénu je od roku 2006 umístěno muzeum, poprvé otevřené v jiném místě v roce 1995, věnované zakladateli…