Osmičkový hrad

Hrad dal postavit římský císař a sicilský král Fridrich II., který v roce 1212 Zlatou bulou sicilskou přiznal Přemyslovcům dědičný královský titul. V mnohém se lišil od tehdejších panovníků. Nebyl jen významným politikem a válečníkem, ale vynikal také svým vzděláním. Ovládal několik jazyků včetně arabštiny, zajímal se o právo, matematiku, geometrii. medicínu, filozofii i zoologii. Ne nadarmo ho proto jeho příznivci nazývali stupor mundi neboli „div světa“. S jeho jménem je spojena celá řada architektonických památek v Apulii, zvláště hradů a pevností. Jeho stavitelské ambice tady vyvrcholily projektem Castel del Monte, který se řadí k nejpozoruhodnějším stavbám evropského středověku. Hrad vznikal během posledních deseti let Fridrichova života a navazuje na stavitelské umění Římanů, Řeků, Byzantinců a Normanů, kteří kdysi v těchto částech dnešní Itálie žili. Přitahuje pozornost nejen příznivců historie a architektonických památek, ale také vyznavačů záhad, nerozluštěných tajemství a mýtů. Dodnes nikdo spolehlivě nevysvětlil, proč císař uprostřed zvlněné krajiny jižní Itálie vybudoval hrad, jehož koncepce vychází z přesných matematických vztahů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2010