Ostrovní dvojčata

Severodalmatské ostrovy Ugljan a Pašman leží přímo proti pobřežnímu městu Zadar. Každý z nich má vlastní trajektovou linku na blízké pobřeží, ostrovy navzájem spojuje most přes průplav Mali Ždrelac. Původně byla na tomto místě mělčina, v 90. letech 19. stol. přes ni prokopali úzký průplav, který se dal původně přeskočit, a oba břehy spojili malým mostem. Když zhruba před půl stoletím plavební cestu mezi oběma ostrovy, rozlohou přibližně stejně velkými, prohloubili a rozšířili, překlenuli ji zdaleka viditelným mostem s velkým obloukem, který ještě jednou rekonstruovali, aby stačil rostoucímu provozu. Samotný průplav využívají hlavně lodě mířící na volné moře.
Trajekty mezi Zadarem a ostrovním městečkem Preko přeplouvají moře každých 25 minut. Plné jsou zvláště po ránu a v pozdním odpoledni, protože velká část ze 7600 obyvatel ostrova dojíždí do Zadaru za prací, stovky lidí ze Zadaru zase vlastní na ostrově rekreační domy a chaty. Ne nadarmo se proto o Ugljanu, který patří k nejhustěji osídleným ostrovům na Jadranu, mluví jako o předměstí Zadaru. Obce vznikly na jeho členitém východním pobřeží přivráceném k pevnině, které se pozvolna svažuje do moře. Nad Prekem se zvedá pevnost sv. Michala z dob Benátské republiky. Turisté také navštěvují zbytky dávných větrných mlýnů nebo mohutný františkánský klášter z 15. stol. na ostrůvku Galovac, porostlém borovicemi a palmami, kde je i řada pláží. Letovisko Kukljica je vyhlášené proslulou slavností Panny Marie Sněžné, která se odehrává každý rok v srpnu. Procesí vyzdobených rybářských lodí pluje z vesnice ke kostelu, kde podle legendy před pěti sty lety v srpnu sněžilo. Jedna z lodí převáží sochu Panny Marie Sněžné…

Shopping Cart