Ostrožský klášter

Ostatky mají podle věřících zázračnou moc a pomáhají i v případech, s nimiž si moderní lékařská věda neumí poradit. Uloženy jsou v klášteře Ostrog, který má dolní a horní část a je nejvýznamnějším poutním místem křesťanů pravoslavného vyznání v Černé Hoře a zároveň jedním z nejuctívanějších v celém ortodoxním světě. Už samotnou polohu Horního kláštera, který je zasazen do kolmé stěny skalního masivu vysoko nad údolím řeky Zety jižně od Nikšiće, pokládají věřící za zázračnou.
Svatý Vasilij Ostrožský, občanským jménem Jovanović, se narodil v roce 1610 v dnešní Hercegovině. V mladém věku vstoupil do kláštera v Trebinje, kde se stal později metropolitou. Když klášter vypálili a zničili Turci, přenesl rezidenci metropolitů do Ostrogu, kde v roce 1665 založil klášter ve skále. Tento horní klášter patří k nejsvéráznějším sakrálním stavbám v Černé Hoře. Svým vzhledem a polohou připomíná některé řecké kláštery. Do dvou jeskynních prostor jsou vestavěny dva nevelké kostely vyzdobené freskami. Dolní kostel, v němž jsou uloženy ostatky světce, je zasvěcený Uvedení přesvaté Bohorodičky do chrámu, schody pak vedou do bělostného horního kostela Povýšení sv. Kříže s výraznou zvonicí. Vysoko nad ním, na vrcholku skalního masivu, je umístěn zdaleka viditelný veliký bílý kříž. Právě horní klášter je díky uloženým relikviím sv. Vasilije považován za hlavní pamětihodnost celého ostrožského komplexu. Z jeho terasy je krásný výhled na nížinu Bjelopavlića. Zdejší raritou je keř vinné révy, který tady po smrti Vasilije vyrostl doslova z kamene a dodnes rodí, ačkoli přírodní podmínky jsou pro jeho růst velmi nepříznivé. Dolní klášter, nacházející se asi o sto výškových metrů níž, byl postaven na začátku 19. stol…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2014

Shopping Cart