Pánbůh v podkroví

Pro vysvětlení se musíme vrátit hluboko do minulosti, až do 2. pol. 16. stol. V roce 1566 vypuklo v Nizozemí obrazoborecké povstání namířené proti katolickým kostelům a jejich prostřednictvím proti katolické španělské nadvládě. Vévoda z Alby ho krvavě potlačil, což ale vedlo jen k tomu, že roku 1568 začala tzv. osmdesátiletá válka mezi převážně protestantskými nizozemskými provinciemi a jejich španělskými katolickými vládci. Amsterdam stál nejprve na katolické straně, ale v roce 1578 kapituloval před obléháním Vilémem Oranžským. Katolická městská rada byla sesazena a moci se chopili protestanti. Do dějin vstoupila tahle událost jako Alteratie. Protestantismus byl vyhlášen státním náboženstvím. Všem obyvatelům města sice byla zaručena náboženská svoboda, pokud ale nebudou svou víru praktikovat na veřejnosti. Platilo to i pro katolíky, kteří tehdy tvořili zhruba pětinu amsterdamských obyvatel. A tak začaly vznikat schuilkerken, „tajné“ domácí kostely. Uvozovky jsou na místě – protestantské úřady o těchto kostelech samozřejmě věděly, ale tolerovaly je.
Jan Hartman byl bohatý katolický kupec německého původu, který obchodoval se suknem a vybíral daň z vína. V roce 1661 koupil za 16 000 guldenů dům u grachtu Oudezijds Voorburgwal a spolu s ním také dva malé zadní domy směřující do boční uličky Heintje Hoekssteeg. Nejvyšší patra a půdy všech tří domů nechal propojit a během dvou let vznikl v tomto prostoru kostel. Aby se do něj vešlo co nejvíce věřících, byl na dlouhých stěnách opatřen dvěma patry dřevěných galerií. Svému účelu sloužil až do roku 1887, kdy byl vysvěcen nedaleký kostel sv. Mikuláše. A hned o rok později byl tenhle domácí kostel otevřen jako muzeum – jakkoli to může znít překvapivě, stal se tak druhým nejstarším muzeem v Amsterdamu, hned po Rijksmuseu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2016