Papežské baziliky

Svatý rok je v křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy. Začíná otevřením zazděné Svaté brány ve čtyřech hlavních římských bazilikách. V chrámu sv. Petra tak činí sám papež třemi údery kladívkem, v ostatních vybraní kardinálové. Po roce papež vyjde Svatou bránou ven z baziliky a hodí na práh tři plné lžíce malty, do níž vloží tři kameny. Na další čtvrtstoletí je brána zazděna cihlami…