Předkolumbovské dědictví na Svatém Martinu

Sanmartinští tak vzdali hold svým indiánským předchůdcům Arawakům, kteří jejich domovinu osídlili již půl tisíceletí př. n. l. Tak jako na jiných ostrovech Antil, mnoho tu po nejstarších obyvatelích nezůstalo: drobné předměty nalezené v lokalitě Hope Estate a roztroušené po ostrově, kamenné rytiny a plotny na pečení chleba a především zemis – malé plastiky z kostí, dřeva nebo lastur, zpodobňující tváře bohů, které snad jejich tvůrci považovali za schránky osobních duchů naplněné božskou energií. Památek na předkolumbovské kultury není na Malých Antilách mnoho, ale o to větší mají cenu.
Vezměme takové kameny zdobené rytinami. Na Svatém Martinu mluvíme všehovšudy o dvou. Oba leží ve francouzské části, první uprostřed plošiny Hope Estate (v současnosti veřejnosti nepřístupné), druhý, tzv. kámen z Moho, ve strži Paradise nad vesnicí Quartier d´Orléans…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2006

Další informace o Karibiku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Renata Haffaf