Překvapivě otevření a přívětiví ostrované

Madeira má necelých 290 000 obyvatel, z nichž asi 120 000 žije v hlavním městě Funchalu. Ostatní obývají menší městečka převážně na jihu ostrova, který je teplejší a méně deštivý než sever. Vzhledem k tomu, že je Madeira velice hornatá a nenajdeme na ní skoro žádnou větší rovinu, bydlí se tu hlavně v domech postavených ve svazích. Z ekonomických důvodů se při stavbách neřešilo vyrovnávání pozemku, a tak zde často vidíme domy na „kůlech“ či betonových sloupcích.
Domy nejsou vždycky přepychové, ale všichni Madeiřané mají krásné zahrady plné barevných květin a nejrůznějších stromů. V každé domácnosti, po celém domě i na terasách jsou květináče s orchidejemi, stoly i poličky zdobí vázy se vždy čerstvými řezanými květinami. Každoročně se na ostrově koná velmi populární soutěž o nejkrásnější zahradu.
Lidé na Madeiře pracují povětšinou v zemědělství a ve službách souvisejících s cestovním ruchem. Jednu třetinu ostrova pokrývají chráněné vavřínové lesy, ale jinak lidé na severu pracují na malých zeleninových políčkách zakousnutých do příkrých svahů, uprostřed na náhorní plošině nechávají volně pást hovězí dobytek, z jehož masa připravují famózní hovězí špízy na vavřínových klacíkách. Svahy na jihu ostrova pokrývají banánové plantáže a rozsáhlejší vinice. Pěstuje se zde také exotické ovoce, třeba pro mě osobně skutečný symbol Madeiry, mučenka neboli maracuja…

Shopping Cart