Přes hvozdy

Stezky, které od pradávna tento hvozd překonávaly, se staly nejvýznamnějším fenoménem osidlování Šumavy. Psaly její historii a samy se stávaly místy, kde docházelo k urputným bojům, místním šarvátkám i loupeživým přepadům.
Každá ze šumavských stezek má svou historii. Některá delší, jiná kratší a nejméně tři z nich tisíciletou. Všechny měly i svá jména, z nichž mnohá byla zapomenuta nebo změněna. Název nejvýznamnější z cest se však zachoval. Je to Zlatá stezka. Jméno tak ctihodné a lákavé, že se k němu hlásily ve 14. století dokonce čtyři větve Zlaté stezky, směřující z bavorského Pasova do čtyř pošumavských měst – Českého Krumlova, Prachatic, Vimperka a Kašperských Hor. Po Zlaté stezce se však nepřepravovalo zlato, ale sůl. V Čechách také po tisíciletí platilo „sůl nad zlato“, a proto obchodníci se solí na této stezce bohatli zlatem, které bylo dlouho univerzálním platidlem…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

Shopping Cart