Přístav Říma

Ostium znamená ústí – v tomto případě Tibery do Tyrhénského moře. Jméno tak dává jasně najevo, kde město vzniklo. Tibera teče pořád kolem, byť od obrovských záplav v roce 1557 v trochu jiném korytě, zato k moři to jsou dnes ještě skoro 4 km, usazování naplavenin udělalo za 2000 let svoje. Podle jedné legendy přistál právě v ústí Tibery Aeneas, praotec Latinů, na útěku z Tróje. Podle další byl zakladatelem první osady v ústí řeky čtvrtý římský král Ancus Marcius ve 2. pol. 7. stol. př. n. l. Archeologické důkazy takové osady ale chybějí, i když solné pánve v okolí se využívaly už někdy ve střední a pozdní době bronzové (1400–1000 př. n. l.), takže představit si u ústí Tibery nějakou prastarou osadu není nijak těžké. Reálně můžeme o první osadě uvažovat až na počátku 4. stol. př. n. l., kdy Římané porazili etruské město Veio na protilehlém pravém břehu Tibery. A zřejmě teprve ke konci téhož století byla postavena pevnost (castrum), jež měla chránit ústí Tibery a celý dolní tok řeky. O Ostii ale přesto můžeme uvažovat jako o první římské kolonii.
Hned se založením osady začal fungovat říční přístav, který byl postupně stále důležitější při zásobování Říma pšenicí i dalšími komoditami. Stejně tak se z osady stávalo regulérní město, jímž procházely dvě hlavní ulice (Decumanus Maximus a Cardo), které mělo své hradby se třemi branami, fórum i divadlo a v němž vyrostlo množství skladů a obchodů společně se stále větším počtem několikapatrových nájemních obytných domů (insulae) a také lázní. Největší rozvoj odstartoval od poloviny 1. stol. Tehdy byl za císaře Claudia vybudován o několik kilometrů severněji mořský přístav spojený dvěma kanály s řekou, který hned na začátku 2. stol. dále rozšířil Trajan. Tento přístav umožňující pohodlně zakotvit i velkým lodím, jež nemohly vjíždět do Tibery, se rozkládal na území dnešního Fiumicina, nedaleko od římského mezinárodního letiště Leonarda da Vinci. Z původních asi 300 rodin se obyvatelstvo Ostie rozrostlo v 2. pol. 2. stol., považované za období největšího rozmachu a také rozsahu města, snad až na 50 000…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2016