Prosluněný jih Rakouska

Korutany protíná od východu na západ jedna z nejvýznamnějších alpských tektonických linií, která se začala vyvíjet v neogénu při kontaktu Adriatické tektonické desky s deskou Euroasijskou. Říká se jí Periadriatická linie nebo někdy také Drávská jizva, případně Gailská linie. Jak poslední dva názvy napovídají, vede údolími Drávy a jejího přítoku Gailu, z Korutan pak dále pokračuje přes východní Tyrolsko do Itálie. Tato porucha od sebe odděluje dva základní východoalpské stavební celky, Centrální krystalické Alpy a Jižní vápencové Alpy. Na území Korutan se k Jižním vápencovým Alpám počítají tři pohoří, z nichž žádné nedosahuje třítisícové nadmořské výšky. Dvě tvoří přirozenou státní hranici. Z rozlehlých Karnských Alp (Karnische Alpen), převážně budovaných vápenci a krystalickými břidlicemi, patří Korutanům jen úzká oblast severně od hlavního hřebene, po kterém běží hranice s Itálií a v němž se vypíná impozantní nejvyšší štít Hohe Warte (2780 m). Po hlavním hřebeni také vede turistická stezka (Karnischer Höhenweg), místy zajištěná umělými pomůckami. Přechod celou touto trasou, dlouhou více než 100 km, je náročným fyzickým výkonem, ale při dobrém počasí i mimořádným zážitkem ze spousty neustále se měnících velkolepých krajinných scenerií. Poblíž rakousko-italsko-slovinského trojmezí navazují na Karnské Alpy nižší vápencové Karavanky (Karawanken), jejichž hlavní hřeben tvoří ve více než stokilometrové délce hranici se Slovinskem. Jsou hojně zalesněné, v nižších polohách mají travnaté vrcholy pověstné pestrou alpskou květenou, nejvíce skalnatých štítů v čele s nejvyšším Hochstuhlem (2237 m) leží hlavně v jejich centrální, turisticky nejatraktivnější části, nejsnáze dostupné z Klagenfurtu. Dálničním tunelem pod Karavankami si každoročně zkracují cestu k Jadranu desetitisíce Čechů, samotné horstvo ale naši turisté ke své škodě moc nenavštěvují, což je zřejmě způsobeno velkou přitažlivostí blízkých Julských Alp…

Shopping Cart