První pevnost

Při obhlídce bažinatých břehů narazil car na Zaječí ostrov, který mu svým tvarem připomněl válečný koráb rozrážející vodní hladinu. Bylo rozhodnuto. Na místě dlouhém 750 a širokém 400 metrů se mimořádně dařilo rychlonohým ušákům – odtud jeho název. Dnes původní obyvatele ostrova připomíná socha zajíce vedle mostu při vstupu do pevnosti.
Podle legendy prý car uviděl, jak nad ostrovem krouží orel – symbol carské moci. Přikázal tedy připlout se člunem ke břehu. Když vystoupil na pevninu, pokácel nejbližší borovici a vytvořil z ní kříž. Ten zabodl do země se slovy: „Tady bude stát pevnost.“ Současně s hradbami se na ostrově začal budovat i kostel a vstupní brána do pevnosti…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2006

Další informace o Rusku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jitka Porupková

Shopping Cart