Říše památek

Žádná jiná země na světě s výjimkou Itálie nemá na seznamu Světového dědictví UNESCO zapsáno tolik památek jako Čína. Vedení Itálie je velmi těsné, aktuální skóre se zastavilo na poměru 53:52, který se může klidně záhy otočit. Na tzv. prozatímním seznamu, v němž každá země uvádí památky, o jejichž zápisu do budoucna uvažuje, má Čína 60 položek, zatímco Itálie pouze 41. Zůstaneme-li u sportovní terminologie, Čína měla trochu opožděný nástup, když prvních šest jejích památek bylo na prestižní seznam zapsáno v roce 1987 (ačkoli všechno je relativní – pořád to bylo o pět let dříve než první památky české), pak ale nabrala ostré tempo. V období let 1990–2017 byly jen čtyři roky, v nichž na seznam nepřibyla ani jedna nová čínská památka. A tak se dostáváme k současnému stavu, který čítá 36 kulturních, 12 přírodních a čtyři smíšené (kulturní i přírodní) památky.
Čínské památky UNESCO jsou velmi rozmanité. Naznačila to už úvodní šestice, která zahrnovala všeobecně známá místa i lokality širší veřejnosti téměř neznámé. Snad každý už slyšel o Velké zdi, Zakázaném městě nebo hliněné armádě prvního čínského císaře a viděl tyto památky přinejmenším na nějakých fotografiích. Velká zeď, čínsky Dlouhá zeď, je jedním z nejrozšířenějších symbolů Číny. A i když sice zřejmě není vidět pouhým okem z oběžné dráhy, jak se o ní v minulosti často tvrdilo (dohady na toto téma neberou konce), monumentalitou se jí žádné jiné dílo lidských rukou na Zemi nevyrovná. Velká zeď má historii delší než 2300 let, naprostá většina dodnes dochovaných úseků pochází ze stavby vytvořené za vlády Mingů, kdy celá zeď včetně začleněných přírodních obranných bariér měřila přes 8800 km. Více než 20 % zdi nenávratně zmizelo, velké části se nacházejí v různém stupni rozpadu, pořád ale zůstává, zejména v udržovaných a opravovaných úsecích severně od Pekingu, dost zdi na to, abychom mohli ocenit její výjimečnost…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2018