Romantická cesta

Je proto otázkou, zda dnešní název není chybou nakladatelů turistických průvodců anebo prostě úmyslnou přesmyčkou. Ať tak či onak, název „romantická“ je nepochybně výstižnější. Na své trase, dlouhé přes 300 kilometrů, soustřeďuje bezpočet historických památek a pozoruhodností často zasazených do romantického prostředí. Krajina kolem cesty by mohla být učebnicí všech milovníků klasického antického dramatu. Z klidných, mírně se vlnících vinohradů v údolí Mohanu přechází do prvního lehkého napětí hlubokých lesů. Směrem k jihu se pak pomalu zvedá mnohem dramatičtější vrchovina Švábské Jury, aby o pár kilometrů dál opět klesla do bavorských údolních niv. Je to však pouze klid před bouří: téměř z ničeho, bez jakéhokoliv varování, vystřelí za okamžik na obzoru mohutný masiv Alp. Kontrastem poklidných vinohradů podél Mohanu je honosný a majestátní Würzburg, nad nímž se vypíná pevnost Marienberg se čtyřmi rohovými věžemi, tak trochu podobná bratislavskému hradu. Vznikla na místě starého keltského hradiště a zdejší muzeum připomíná více než tisíciletou historii města. Würzburg, již v 7. století, jako první město na území Německa, přijal křesťanství. Od té doby je také sídelním městem biskupů, kterým vděčí za své přízvisko „Drahokam Mohanu“. A bylo to především jejich zásluhou, že zde v období renesance a baroka mohla vzniknout ojedinělá architektonická a umělecká díla…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2004

Další informace o Německu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart