Rožmberk – rybníků král

Je však pravda, že když se díváme z hráze na jeho rozlehlou hladinu, musíme zapochybovat, zda něco tak obrovitého lze ještě nazývat rybníkem – kolem 500 ha vodní plochy. A to býval ještě mnohem větší. Jeho tvůrce, Jakub Krčín z Jelčan, pro něj vyhradil plochu 1060 ha, kterou při svém prvním napuštění v roce 1590 Rožmberk skutečně měl. Rozlehlá terénní proláklina u Třeboně, přes niž se vine Lužnice, byla ve zlatých dobách rybníkářství velkou výzvou pro všechny fišmajstry. Už Štěpánek Netolický tady nad Lužnicí nejednou postával a přemýšlel, jak snadné by bylo přehradit její široké údolí a za hrází zadržet množství rybniční vody. Kdyby ale Lužnice nebyla tak nevyzpytatelná. Většinou je to docela líná řeka, když však dlouho prší nebo nastane náhlá obleva, změní se v dravý veletok, který smete všechno, co mu stojí v cestě. Patrně by smetla i svou hráz.
Pak přišel o generaci mladší Jakub Krčín z Jelčan, muž kontroverzní a velikášský, který se rozhodl postavit na Lužnici, i přes její špatnou pověst, rybník největší ze všech. Rybník, kterýby byl pomníkem rožmberské velikosti a Krčínova rybníkářského umění. Podobně, jako děti někdy přejímají vlastnosti svých rodičů, i rybník se stal záhy stejně kontroverzní a neúnosně velikášský jako jeho tvůrce.
Geniální nápad, který umožnil Krčínovi postavit na Lužnici rybník, se zakládal na stejném principu, který uplatnil už Štěpánek odpojením Zlaté stoky od Lužnice. Zatímco však Zlatá stoka odčerpávala z Lužnice jen asi 10 % její vody, Krčín se rozhodl rozdělit Lužnici rovnou na dvě řeky, Starou a Novou. Stará řeka, tedy původní Lužnice, měla mít silně oslabený průtok, zatímco Nová řeka by odváděla vodu nově prokopaným korytem do nedaleké Nežárky (tenkrát se jí říkalo Včelnice), která sice také ústí do Lužnice, ale až daleko na severu. Obě vodní díla, hráz Rožmberka i koryto Nové řeky, byly budovány současně, od jara 1584 do roku 1587…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2016