S černým lvem ve znaku

Pokud se teď zeptáte, o jakých Flandrech že je řeč, vaše otázka bude zcela na místě. Tento název může nabývat vícero významů, podobně jako řada jiných toponym v hranicích někdejšího Nizozemí (tedy v oblasti zhruba odpovídající dnešní trojici států Beneluxu rozšířené o část Francie), což je důsledkem složitého historického vývoje celé oblasti. O Flandrech lze hovořit jednak ve smyslu čistě historickém, a pak má toto slovo stejný význam jako Flanderské hrabství. Tento mocenský útvar zabíral území, jež bylo v 19. stol. rozděleno čtyřem státům, a proto má dnes „své“ Flandry Nizozemsko (Zeelandské Flandry), Francie (Francouzské Flandry) i Belgie – Západní a Východní Flandry. Zatímco v prvních dvou případech pojmenování odkazují na kulturně historický vývoj, v Belgii se jedná o administrativní názvy dvou provincií, které společně s provinciemi Antverpy, Vlámský Brabant a Limburk tvoří jeden ze tří regionů Belgického království. Tento region se oficiálně nazývá Vlámský (Vlaams Gewest) a zároveň vymezuje i Vlámské jazykové společenství, neboť Belgie je federativním státem rozděleným jak územně, tak i jazykově. U nás mu říkáme (spíše oficiálněji) Vlámsko anebo – aby se to nepletlo – také Flandry…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2010