S parní lokomotivou do středověku

Hrad dal postavit na čtvercovém půdorysu s mohutnými baštami v každém z rohů v 80. letech 14. století Sir Edward Dalyngrigge, který sloužil v bojích stoleté války proti Francouzům pod anglickým králem Richardem II. Ten mu roku 1385 udělil svolení ke stavbě opevnění jeho sídla „na ochranu přilehlého panství a obranu proti našim nepřátelům“.
O více než sto let později, v roce 1483, za války dvou růží, nařídil král Richard III. hraběti ze Surrey, aby naverboval muže z Kentu a Sussexu pro obléhání hradu, kterého se zmocnili rebelové. Podle historických záznamů se Bodyham, jak se tehdy hrad nazýval, vzdal bez boje…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2005

Další informace o Anglii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Josef Ponz

Shopping Cart