Salašnictví

Zůstaňme ale u oněch alp s malým a (alespoň v češtině, v němčině se totiž všechna substantiva píší s verzálkou na začátku). Historie jejich vzniku sahá do 5. tisíciletí př. n. l., kdy lovce a sběrače vytlačili z jejich hájemství neolitičtí zemědělci. Tehdy to byl obrovský počin, protože oproti dnešku byly Alpy pokryty hlubokými lesy v neskonale větší hustotě a do větší výše. Archeologicky je horské pastevectví doloženo v době bronzové v masivu Dachstein mezi lety 1700 až 900 př. n. l., nad hranicí lesa ve výšce 1500–2100 m. Sloužilo patrně zásobování horníků v solných dolech u Hallstattu. Zatím bylo objeveno 28 pradávných almů. Bez nich by k trvalejšímu osídlování Alp v neolitu nedošlo, jen ony zajistily dostatek zásob sena i pro zimní období, na což by louky v údolích nestačily…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2007

Radvana Kraslová

Shopping Cart