Sedm tisíciletí lidské přítomnosti

Pojmenování Jizerských hor je odvozeno od řeky Jizery, jejíž jméno s největší pravděpodobností pochází od Keltů a ke Slovanům se dostalo prostřednictvím germánského živlu. Podle jazykovědců v něm lze vystopovat keltské označení pro bystře proudící vodu, takže pokud se vám jméno Jizera zdá podobné jménům jiných evropských řek, třeba německého Isaru nebo francouzské Isère, není to podobnost čistě náhodná. Také kolem nich žili kdysi Keltové…

Shopping Cart