Skanzen sv. Mikuláše

Kdysi tudy vedla středověká obchodní cesta a u ní byl kolem roku 1230 postaven románský kostel sv. Mikuláše, později několikrát goticky přestavěný. Nedaleká hráz spojovala obě původní vsi na protilehlých březích Sprévy. Kostel si dlouho uchovával své asymetrické průčelí s jedinou štíhlou věží, nakonec však byla v 70. letech 19. stol. původní věž nahrazena dvěma novými…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2009

 

Shopping Cart