Skryté poklady

Přímo na severovýchodním okraji Berlína začíná historický kraj Barnim, na který asi o 30 km dál na sever navazuje oblast mezi Havolou a Odrou, jež byla v roce 1990 vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO pod názvem Schorfheide-Chorin. Turistický marketing dnes propaguje oba regiony společně jako Barnim v širším smyslu, resp. Barnimer Land, nás ale bude zajímat právě ona biosférická rezervace. Jde o území velké téměř 1300 km2, jež patří k největším chráněným oblastem v Německu a pyšní se mj. jednou z největších souvislých lesních ploch v zemi. Souvislé lesy se tu dochovaly hlavně proto, že už od císařských časů byla velká část Schorfheide uzavřeným loveckým revírem. V této tradici pokračovali i pohlaváři NDR se svými státními hosty a k zpřístupnění došlo až ruku v ruce s vyhlášením rezervace. K nejznámějším a nejpřísněji chráněným partiím patří les Grumsin na východě. Jde o jeden ze starých německých bukových lesů, které byly v roce 2011 připsány na seznam Světového dědictví UNESCO k bukovým pralesům na Ukrajině a Slovensku zapsaným o čtyři roky dříve. Ale velmi zajímavá místa najdeme i jinde.

Ta, která tančí s vlky
Na západním okraji rezervace u obce Groß Schönebeck leží Wildpark Schorfheide. Park, jenž v roce 2016 oslaví 20. výročí své existence, chová vybrané druhy savců, které dodnes v Schorfheide žijí, nebo které zde žily, ale v průběhu času byly člověkem vyhubeny, a k tomu několik vzácných plemen domácích zvířat. Koncept parku vymyslel počátkem 90. let minulého století dr. Frank Heyter, ale v čele parku stojí jeho dcera Imke, která sice vystudovala cestovní ruch, ale nadchla se pro zvířata a svůj obor se rozhodla uplatňovat trochu netradičním způsobem. Nadšení a láska ke zvířatům jsou na Imke patrné na první pohled i po 20 letech. Specialitou parku jsou obrovské výběhy, které poskytují zvířatům zcela přirozené prostředí. Park má rozlohu 105 ha a je v něm 7 km cest, takže návštěva představuje také slušnou procházku. Jen pro srovnání – celková rozloha pražské zoo činí 60 ha a je v ní 10 km cest. Pokud někdo nechce absolvovat celou prohlídku pěšky, může využít dopravy koňským povozem, u některého z výběhů vystoupit, jít kousek pěšky a pak zase popojet dál…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2015

Shopping Cart