Sladka_voda_neni_nuda

První myšlenka na vybudování velkého veřejného akvária v Lausanne, založeného na sladkovodních nádržích a didakticky pojatého, vznikla už v roce 2000. Postupně se různě vyvíjela a upravovala, významný moment nastal v roce 2009, kdy se rozhodla do projektu vstoupit hotelová a lázeňská skupina BOAS, která se stala jeho majoritním akcionářem. Další úprava koncepce následovala po uzavření dohody s končícím lausannským viváriem o tom, že se nové zařízení postará o většinu jeho obyvatel. Nakonec bylo rozhodnuto, že pod jménem Aquatis vznikne komplex tvořený veřejným akváriem-viváriem, hotelem a kongresovým centrem. V jeho těsném sousedství bylo vybudováno P+R parkoviště a stanice linky M2 lausannského metra je prakticky v suterénu akvária. Jako první byl otevřen na jaře 2015 hotel s konferenčním centrem, akvárium-vivárium následovalo o dva a půl roku později.
Budova akvária-vivária upoutá už zvenčí. Její dvě patra mají kruhový tvar a jsou obloženy asi 100 000 destičkami z eloxovaného hliníku, které se pohybují, což vyvolává dojem odrazů na vodní hladině rozpohybované větrem, případně evokuje představu rybích šupin. Vlastní expozice je umístěna právě v těchto dvou patrech, zatímco přízemí je vyhrazeno pokladnám, obchodu se suvenýry a restauraci.
Začněme suchou řečí statistiky. Akvárium-vivárium nabízí na ploše 3500 m2 celkem 46 akvárií, terárií a vivárií, v nichž žije zhruba 10 000 ryb a 100 plazů či obojživelníků z 20 různých ekosystémů na pěti kontinentech. Celkový objem vody v nádržích činí 2 mil. l, z čehož asi polovina připadá na největší nádrž vybudovanou na výšku obou pater. K této základní charakteristice musíme dodat ještě jednu, čísly nezachytitelnou. Aquatis není jen veřejné akvárium a terárium, nýbrž také velmi živoucí „muzeum vody“, jak ho označil jeden ze švýcarských deníků. Anebo dejme slovo ředitelce Aquatisu, Angélique Vallée-Sygutové, která sem přešla z pozice projektové vedoucí známého Oceánografického muzea v Monaku: „Nejde čistě o muzeum, akvárium, vivárium nebo zoo. Aquatis chce pomocí moderní scénografie zprostředkovat návštěvníkům vědomosti, a proto také záměrně představuje velké množství zvířat.“ Doplňuje ji jeden z autorů původní myšlenky, francouzský biolog a specialista na akvakultury Frédéric Pitaval: „Sladká voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, přitom ale je nejméně chráněná.“ Proto chce Aquatis předvést obrovskou rozmanitost obyvatel sladkých vod, ale také křehkost jejich ekosystémů, upozornit na problémy změny klimatu, tání ledovců, znečišťování a stálého ohrožení přirozeného prostředí vodních organismů. Jednou složkou vzdělávací stránky expozice jsou popisky u každé nádrže – na dotykových obrazovkách si je lze zobrazit ve třech jazycích, francouzštině, němčině nebo angličtině, nejprve přehled národních a vědeckých názvů s obrázkem příslušného druhu a po dalším dotyku pak u každého druhu podrobné informace. Druhou složku představují panely s texty a fotografiemi, filmové projekce a další prvky rozmístěné po celé prohlídkové trase…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2020

Shopping Cart