Slunná tvář Šumavy

Bavorský les je ten užší, strmější a také slunnější a teplejší svah Šumavy. Příkrost jihozápadního úbočí prozrazují všechny zdejší cesty, které prudce padají od skalnatých pohraničních hřebenů až k Dunaji a svými vlásenkovitými zatáčkami budí dojem vysokohorských silnic nedalekých Alp. Teplejší klima prozrazují smíšené lesy s převahou buků, které zejména na podzim rozzáří stráně zlatorudou mozaikou. Poměrně vysoko se šplhají i menší vinice a kukuřičná pole. Většina měst a vesnic využívá jižní orientaci úbočí a střechy jejich domů vesele poskakují do údolí jako červenavé kaskády. Svažité ulice, náměstí a návsi jsou celoročně prosluněné a z oken domů se často nabízejí daleké výhledy, někdy až k Dunaji a za pěkného počasí až k Alpám…

Shopping Cart