Smutek a naděje lesních lidí

 

„Orangutan, tolik co muž (orang) lesní (utan), jest hlavním zástupcem anthropoidů asijských; u Dajaků na Borneu zove se malajsky majas. Mimo ostrov Borneo, kde jest nejhojnější, obývá též Sumatru; zde však jest vzácnější a byl pokládán i za zvláštní druh.“ Na slovech, jimiž uvedl před více než 100 lety heslo „Orangutan“ v Ottově slovníku naučném pražský gymnaziální profesor Bohumil Bauše, pozdější školní rada a nadšený popularizátor přírodních věd, není třeba mnoho měnit ani dnes. Dokonce i s těmi dvěma druhy měl pravdu – velmi nedávno povýšili zoologové sumaterskou populaci orangutanů, čítající dnes už jen pouhých 7000 jedinců, na samostatný druh Pongo abelii…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2009

Další informace o Malajsii a zemích jihovýchodní Asie naleznete na ASEAN.CZ

Shopping Cart