Sněžná hora

Tenerife je sice největší z Kanárských ostrovů, ale na mapě světa je jeho 2034 km2 tečkou snadno přehlédnutelnou. V pořadí světových ostrovů podle velikosti ho najdeme kdesi na začátku třetí stovky. Vezmeme-li navíc v úvahu, že hora a ostrov tady téměř jedno jsou, mohli bychom snadno podlehnout šalebnému klamu, že jde o území nevelké, nepříliš pestré a nijak zvlášť zajímavé. Nemohli bychom se více mýlit!
Vulkanická minulost, vrytá do tváře Tenerife na každém kroku, vytvořila spolu s velkými výškovými rozdíly a polohou těžící z vlivu pasátů, azorské tlakové výše i chladného Kanárského proudu úžasně rozmanitý a kontrastní svět. Turistické průvodce ho popisují pomocí zdánlivých klišé, čteme v nich o věčném jaru, kontinentu v malém, ba o ráji. Jenže v tomhle případě nejsou blazeované úsměvy na místě – ona je to pravda. A dokládají to hlasy svědků, které rozhodně nemůžeme podezřívat ze závislosti na turistickém průmyslu. Vynikající německý přírodovědec konce 18. a první poloviny 19. stol. Alexander von Humboldt, který se na Tenerife zastavil na pět dnů na začátku své cesty do Latinské Ameriky a vystoupil na vrchol Teide, jistě nebyl v žoldu žádné cestovní kanceláře, když v dopise svému staršímu bratru Wilhelmovi nadšeně psal: „Žádné místo na světě se mi nezdá vhodnějším k zahnání chmur a navrácení klidu bolestně zkoušené mysli, než Tenerife…“
Pravda však mívá často několik tváří. A tak musíme dodat k opěvování krás také trochu statistiky. Každoročně přijíždí na Tenerife kolem pěti milionů turistů. To je v poměru k necelému milionu stálých obyvatel slušné číslo. Při základním rozdělení ostrova na severní a jižní část (ještě se k tomu dostaneme) míří více než tři čtvrtiny všech turistů na jih. Nejpočetněji jsou zastoupeni Britové, kterých jezdí na Tenerife asi o 40 % víc než domácích Španělů z pevniny. Na třetím místě, s výrazným odstupem za prvními dvěma a sebevědomým náskokem před zbytkem světa, jsou Němci. Sečteno a podtrženo, v některých místech ostrova bývá docela dost lidí. Důraz je potřeba položit na slova „v některých místech“. Zatímco několik turistických letovisek na jižním pobřeží s ulicemi plnými hotelů a nekonečnými řadami apartmánových domů praská ve švech, jinde, s výjimkou pár míst, kde mají naplánované zastávky turistické autobusy při okružních jízdách, je klid. Sezona nesezona. I když zrovna tyhle pojmy se na Tenerife nedefinují úplně snadno, neboť se sem jezdí celoročně. Nejméně návštěvníků přijíždí v lednu, únoru, květnu a červnu, ale rozdíly jsou opravdu minimální…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2015

Shopping Cart