Sport po anglicku

 

Původně byl sport výsadou šlechty a bohatších lidí, teprve ve 20. století se například fotbal rozšířil do všech vrstev společnosti. Dnešní fotbaloví fanoušci se však spokojí s pasivním pojetím sportu jako podívané, aktivní provozování hry patří spíše mladší generaci. Děti ale moc možností nemají – školní hřiště se někdy prodají na výstavbu domů, aby se získaly prostředky na provoz školy, a fotbalové kluby se zajímají pouze o skutečně talentované hráče. Obecně zde existuje tendence k profesionalismu ve všech druzích sportu, podobně jako v jiných zemích. Oxfordský slovník sice uvádí definici sportu jako „zábavu“, „rozptýlení“ či „vzrušující legraci“ – není ale zcela jasné, zda toto pojetí platí ještě dnes…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2009
Další informace o Anglii naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart