Srdce bije u svatého Marka

Není člověka, který by sem při návštěvě Benátek nezamířil, vždyť tu stojí nejslavnější stavby města. Piazza San Marco tvoří s navazujícím „náměstíčkem“ (Piazzetta San Marco), které se otevírá k moři, jedinečný architektonický komplex. Napoleon hovořil o Piazze jako o „nejkrásnějším salonu Evropy“ a nebyl zdaleka jediný, koho toto místo uchvátilo. Na rozdíl od jeho ostatních obdivovatelů byl ovšem v pozici, která mu dovolila zapsat se do vzhledu náměstí nepřehlédnutelnou parafou. V roce 1807 nechal na západní straně náměstí, přímo naproti bazilice sv. Marka, strhnout kostel San Geminiano, jenž tu stál od konce 11. století a v polovině šestnáctého byl přestavěn slavným florentským architektem Jacopem Sansovinem. Namísto kostela vznikla klasicistní stavba nazývaná Ala Nuovissima či Ala Napoleonica, která uzavřela náměstí a propojila budovy Staré a Nové prokuratury…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2007

Jaroslav Hofmann

Shopping Cart