Staronová metropole

Na první pohled se nabízí vysvětlení, že jméno Berlin v sobě skrývá německé slovo Bär. Vnucuje se to tím spíš, že medvěd je opravdu symbolem města a nechybí ani v městském znaku. Jazykovědci se však kloní spíše k názoru, že Berlin je odvozen od slovanského výrazu pro bažinu – berl. A aby nám to ještě víc zamotali, přišli také na indoevropský výraz bheros, což značí hnědou čili medvědí barvu. Proti divé zvěři se Slované chránili laťkovým plotem – říkali mu brlen. A ještě je tu slovo brlj nebo brij, což znamená křivolaký – a přesně takový byl a dosud je tok řeky Sprévy.

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2009