Svět pod Mléčnou dráhou

Svaté údolí tak možná nebylo o nic svatější než jiná údolí, ale řada faktorů jeho význam  zvyšovala. Příjemné klima a úrodná půda jsou v drsném prostředí And malým zázrakem. Vedla tudy zároveň cesta do džungle, odkud na incké stoly proudilo ovoce a rostliny tropických nížin a také lístky koky, tolik nezbytné pro náboženské obřady a festivaly. Zároveň to bylo místo strategické, které chránilo Cuzco před vpády Anti, divokých amazonských kmenů…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009 

Shopping Cart