Svět rostlin a zvířat

Tato část hor nad hranicí lesa patří nejen k nejkrásnějším, ale také k nejzabydlenějším a nejvýživnějším pásmům Alp. Prosluněné alpské louky porostlé nízkou trsnatou trávou a polštářky dalších, pestře kvetoucích rostlinek dokážou uživit nejen své původní obyvatele, ale i stáda domácích ovcí a krav, která jsou zase základem obživy místních horalů. Zdejší vysokohorské pastviny využívali už Keltové a louky zůstaly symbolem Alp stejně jako kamzíci, kozorožci a svišti, kteří na nich žijí.
Pro mnohé rostliny a živočichy se staly Alpy také posledním útočištěm nejen před člověkem, ale i před změnami klimatu. V dobách ledových, kdy bylo podnebí severní polokoule mnohem chladnější, obývala skoro celou Evropu vesměs chladnomilná fauna a flora…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2007

Jan Votýpka, jr.