Světem korutanských jezer

V rakouském alpském prostoru se nachází ještě jedno podobné seskupení velkých jezer, a to ve známé oblasti Solné komory. Tamní jezera, stejně jako jezera korutanská, vděčí za svůj vznik ledovcům a jsou rovněž intenzivně využívána cestovním ruchem, jinak se ale obě oblasti značně liší. Pro Solnou komoru je příznačné střídání atlantských a kontinentálních podnebných vlivů, kdežto Korutany, kryté od severu alpskou hradbou, jsou již částečně pod vlivem teplého středomořského podnebí a dostávají podstatně více slunečního svitu. Velká korutanská jezera jsou vesměs chráněna před silnými větry a k tomu mají slabý odtok. Nedochází tudíž u nich k tak intenzivnímu promíchávání vodních vrstev jako u jezer solnohradských. Korutanská jezera – a teď už mluvíme i o mnoha jezerech menších – se v létě rychleji prohřívají a naopak v zimě snáze zamrzají. Křišťálově průzračná voda povětšinou dosahující kvalit vody pitné a v létě teplot až 28 °C, k tomu přehršel prosluněných horských scenerií, jedna poutavější než druhá – to jsou hlavní přednosti korutanského jezerního světa, o němž můžeme mluvit také jako o největším přírodním koupališti Rakouska. Jezer, v nichž se dá koupat, je tu okolo 200 a vzhledem k úrovni služeb a možnostem rekreačního vyžití, které nabízejí jejich břehy i širší okolí, jsou pro spoustu lidí atraktivnější než třeba přímořská letoviska na nedalekém Jadranu. Wörthersee zaujímá s rozlohou 19,4 km2 páté místo v pořadí největších jezer Rakouska. Jeho hladina se rozlévá v údolí, které v Klagenfurtské pánvi probíhá souběžně s blízkým údolím Drávy. Toto údolí bylo založeno tektonicky ve zlomovém pásmu, a o to snáz pak tady mohl během posledního zalednění hloubit jezerní bazén drávský ledovec. Podobně vznikla i ostatní tři zdejší velká jezera. Wörthersee je výrazně protažené od západu k východu až do délky 16,5 km a prakticky se dotýká západního okraje Klagenfurtu, s jehož centrem je spojeno umělým kanálem splavným pro menší osobní lodě. V sezoně si lze na jezeře vybrat z široké nabídky plaveb, ať již linkových či okružních, v nabídce jsou i nostalgické jízdy zrestaurovanými loděmi Loretto a Lorelai, které se tu plavily již téměř před stoletím. Teplota vody většinou překročí dvacetistupňovou hranici koncem května a zpět pod ní klesá až koncem září. Po obvodu jezera najdeme řadu pláží, kempů, půjčoven kol, člunů i různého sportovního vybavení…

Shopping Cart