Světové dědictví

Lago di Garda - Langobardi v ItáliiSpojení římských a langobardských památek má v Brescii svou logiku. Oba areály leží téměř vedle sebe v dnešní ulici Via dei Musei, která v této své části kopíruje průběh někdejší hlavní východo-západní ulice (decumanus maximus) římské kolonie Brixia, a co víc – pod částí langobardského areálu byly nalezeny také základy římských domů včetně zbytků mozaik a fresek.
Ve směru od centra města přijdeme nejprve k římské části. Na povrchu jí dominují dvě stavby – nepřehlédnutelné zbytky Kapitolia a méně nápadné pozůstatky divadla. Decumanus zde vedl po severní krátké straně fóra, které odděloval od hlavního městského chrámu stojícího na úpatí pahorku Cidneo, zatímco na protilehlém jižním konci uzavírala fórum bazilika. Na části území fóra dnes leží náměstí, které je po něm pojmenováno, Piazza del Foro. V proluce tu vidíme i kratičký úsek jednoho z portiků, které lemovaly fórum po jeho dlouhých stranách. To podstatné ale na nás čeká na druhé straně Via dei Musei, v Archeologickém parku římské Brescie.
Návštěvnické centrum je vedle Kapitolia, ale po zakoupení vstupenek nejdeme hned tam, nýbrž do podzemí. V klimatizovaném prostoru se tam skrývá nová expozice otevřená v roce 2015, která se věnuje republikánské éře. Oblast současného Kapitolia byla náboženským centrem nejméně od 5. stol. př. n. l. Krátce po roce 89 př. n. l., kdy obyvatelé Předalpské Galie získali právo užívat římské zákony, zhruba mezi roky 89–75 př. n. l., zde byl postaven nový chrám tvořený čtyřmi menšími chrámky vedle sebe. A právě jejich pozůstatky včetně fresek na stěnách, jež jsou v severní Itálii naprosto ojedinělé, představují to nejcennější v podzemní expozici…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2019