Svůdná krasavice

Kampánie: svůdný kraj po tisíciletí formovaný přírodními živly i lidskou činností, pohádkově krásné území s nejzachovalejšími chrámy starověkého Řecka v Evropě a s okouzlujícím pobřežím, oblíbená oblast římských císařů – pozůstatky jejich luxusních vil lze obdivovat na ostrovech i v okolí Neapole. Z této metropole regionu zase pochází slavná pizza. Nedaleko nejitalštějšího z italských měst se nacházejí Pompeje, výjimečně zachovalé antické město. Krásy Kampánie objevuje v posledních letech také stále více Čechů…