Těchobuz byla útočištěm Bernarda Bolzana

Za zakladatele obce je pokládán Těchobud, legendární předek pánů z Těchobuzi; prvním písemně zmiňovaným byl v roce 1352 Kuneš. Z let 1454–1456 pocházejí první zprávy o těchobuzské tvrzi, jež byla v průběhu 18. století přestavěna na zámek. Pamětní deska na zdi této budovy, v současnosti využívané jako Ústav sociální péče pro mentálně postižené, hlásá: „Zde žil a pracoval v letech 1823–1841 Bernard Bolzano, významný matematik, filozof a sociální myslitel.“ Ze strohých vět se však nedozvíme nic o osudovém sblížení Anny Hoffmannové, manželky majitele zdejšího panství a sklárny, s velkým učencem, pronásledovaným nepřízní mocných i chorobami. Jejich lidský příběh byl výjimečný a zůstává stále obestřen tajemstvím…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2006

Hledáte ubytování na Vysočině? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Ivana Mudrová

Shopping Cart