Těžce vykoupená svoboda

Významnými středisky odporu proti utiskovatelům byly pravoslavné kláštery, rozeseté v těžko přístupných horách, od středověku zčásti opevněné a Turky trpěné, pokud se věnovaly pouze svému duchovnímu poslání; skutečnost však bývala jiná. Takových klášterů byla řada, například nad skalami severovýchodního pobřeží strmící Moní Toplu (stále činný), ale skutečným pomníkem řeckého boje za svobodu je památný Arkadiův klášter, Moní Arkadíu, na náhorní plošině pod severozápadními svahy Ídy, pouhých 24 km jihovýchodně od Réthymna.
Klášter zde byl založen již na počátku 5. stol., údajně samotným císařem Arkadiem, synem slavného císaře Theodosia a prvním z vladařů krátce předtím (roku 395) oddělené východořímské říše. Později byl klášter významným šiřitelem pravoslavné víry, ale ani to nemělo být překážkou v přejímání kulturních podnětů ze Západu, a tak byl klášter v 80. letech 16. stol. renesančně přestavěn. Zejména hlavní průčelí starobylého chrámu na nádvoří obklopeném arkádami bychom mohli docela dobře zařadit mezi soudobé italské stavby: s výrazným tektonickým členěním stěn, bohatě tesanými portály i typicky italskou zvoničkou na vrcholu. A bylo zde též slavné skriptorium a později dokonce tiskárna pro tvorbu náboženských, ale kupodivu už i světských knih…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2020

Shopping Cart