Třeboňské rybníkářské dědictví

Jako každé historické dílo, i zdejší rybniční soustavy mají své velké postavy i neznámé hrdiny, mají své staleté dějiny, jejichž mezníky tvoří významné události – dobré i zlé.
Jednou z významných událostí, která podmínila proměnu pánevní krajiny, byl rok 1366, kdy Třeboňsko připadlo pánům z Rožmberka, kteří tehdy patřili k nejbohatším a nejmocnějším rodům v Čechách. V bezprostředním okolí Třeboně tenkrát byly jen dva menší Opatovické rybníky, jejichž založení kolem roku 1367 se připisuje Ješkovi z Kosovy Hory. Přibližně ve stejnou dobu založili mniši z třeboňského kláštera Opatovický mlýn, jehož náhon s oběma rybníky sehrály za sto let významnou roli při zakládání zdejší rybniční soustavy. Další dva nejstarší rybníky zřejmě vděčí za svůj vznik příznivým přírodním podmínkám. První z nich ležel u vesnice Bošilec a je doložený už roku 1355. Vytvořil se v přírodní prohlubni a napájela ho hlavně „nebeská“, tedy dešťová voda. Druhý, spíše přírodní hrazená nádrž, ležel na Miletínském potoce, z jehož dna vystupoval skalní práh, tedy rostlá skála, která vykonala funkci hráze. Jmenoval se Dvořiště. Jeho pozdější úpravy se asi také ujal Ješek z Kosovy Hory.
Zlatá éra rybníkářství na Třeboňsku však začala až na přelomu 15. a 16. stol. a je spojena s vladařem Petrem IV. z Rožmberka a jeho rybníkářem Štěpánkem Netolickým. Josef Štěpánek z Netolic se vyučil svému řemeslu u starších fišmajstrů, které později svou erudicí mnohonásobně převýšil. Nestavěl jen rybniční hráze, ale vyprojektoval například i opevnění Třeboně. Do služeb k Petrovi z Rožmberka přišel už jako zkušený stavitel…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2016