Trosečníci z doby ledové

V dobách posledního kontinentálního zalednění žili kamzíci i svišti v evropských stepích, ofenzíva lesů podmíněná holocenními změnami klimatu je však postupně zaháněla stále výše do hor. Areál jejich rozšíření se nakonec stal ostrůvkovitým a další vývoj jednotlivých populací už probíhal odděleně. Proto se v nejvyšších partiích Tater vyvinuly endemické poddruhy – svišť horský tatranský (Marmota marmota latirostris) a kamzík horský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), vědecky popsané teprve v roce 1961, resp. 1971. Od svých příbuzných v jiných evropských horách se odlišují drobnými anatomickými změnami, rozdíly však byly zjištěny i ve způsobech získávání obživy a v chování. Odlišnost tatranských svišťů dosud ještě čeká na potvrzení pomocí analýzy DNA…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2008

Další informace o Slovensku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart