U kolébky země

Některá pojmenování jezera naznačují, že jeho vody i břehy patří čtyřem různým kantonům. To je pravda historická, aktuálně je jich dokonce pět, protože někdejší Unterwalden se mezitím rozdělil na Obwalden a Nidwalden. Společně s Unterwaldenem stály u zrodu švýcarského státu ještě Uri a Schwyz. Dohromady se označují jako Urkantone, doslova „prakantony“, nebo poetičtěji Waldstätte, „lesní místa“. A uprostřed lesů také došlo k legendární události. Na louce Rütli pár desítek metrů nad jezerem se sešli zástupci těchto tří kantonů, aby si odpřisáhli vzájemnou pomoc a uzavřeli spolek na obranu proti Habsburkům. Mytická přísaha byla v kronikách nejprve zaznamenána bez časového údaje, poté umístěna do roku 1307 a nakonec propojena s písemným dokumentem datovaným „na začátku srpna 1291“, v němž tři původní kantony uzavírají spojenectví a domlouvají se na obnově jakéhosi staršího spolku, o němž však nic bližšího nevíme. Tento „rodný list“ dnešní Švýcarské konfederace se také postaral o to, že od roku 1891 je 1. srpen švýcarským státním svátkem. Ve výčtu kantonů ležících u Lucernského jezera nám zatím ještě jeden chybí. Je jím Lucern, který si historicky s ostatními příliš nezadá – právě on byl prvním, který se v roce 1332 k původnímu tříčlennému spříseženstvu přidal.

Cesta Švýcarska

Existují rozmanité způsoby, jak se seznámit s prapočátky švýcarské státnosti. K nejstylovějším patří zajet se podívat na louku Rütli a pak se vydat alespoň kousek po Cestě Švýcarska. Tahle zhruba 35 km dlouhá turistická trasa vznikla k 700. výročí založení země a vede kolem nejjižnějšího cípu Lucernského jezera na území kantonů Uri a Schwyz. Začíná symbolicky právě na Rütli a končí na protější straně jezera v Brunnenu, kde prakantony v roce 1315 obnovily svůj slib vzájemné spolupráce. Pokud by ji někdo chtěl absolvovat celou najednou, musí si přivstat a na Rütli, kam se dá dostat jenom lodí, přijet prvním spojem, protože je třeba počítat s dobrými 11 hodinami chůze. Jenže, proč to dělat? Trasa je rozdělena do sedmi úseků, v každém cílovém místě se dá využít veřejná doprava, ať už lodní, autobusová nebo vlaková. Někde se přímo nabízejí odbočky k dalším zajímavým místům kousek dál od trasy a po celou cestu se vám neodbytně vnucují výhledy, které si říkají o to, aby člověk zvolnil, zastavil se či dokonce spočinul a kochal se. Nejšvýcarštější ze švýcarských turistických cest nabízí příjemný program i na několik dnů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2015

Shopping Cart