Umělecké tradice Jaroměřic

Exteriér obrovského areálu – s čestným dvorem obráceným k městečku, úžasnou sallou terrenou napojenou na terasy a s barokní zahradou po obou březích Rokytné – působí impozantním dojmem. A podobně uchvátí i zámecký interiér. Zejména sály přežívající v původní podobě už od první poloviny 18. století si stále uchovávají svou barokní atmosféru honosného panského sídla. Když vstoupíme do Sálu předků, s portréty Questenberků a výmluvnou freskou na klenutém stropě, můžeme přehlédnout zámeckou historii od jejích legendárních počátků až do období vrcholné slávy. Alegorická stropní malba připomíná pověst, podle níž původní zeměpanskou tvrz postavil kníže Jaromír, a to na místě, kde kdysi skolil štvaného jelena…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2006

Hledáte ubytování na Vysočině? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová

Shopping Cart