Univerzita nejsvětější Trojice

Až do šedesátých let 20. století si Trinity zachovala svůj protestantský a ryze anglický duch. Koncem minulého století však získala univerzita vskutku kosmopolitní ráz a význam skutečnosti, že většina irských studentů, kteří ji dnes navštěvují, jsou katolíci, je do značné míry zastíněn pestrostí původu ostatních studentů. Další zajímavostí je, že první žena byla na tuto univerzitu přijata již v roce 1903, tedy o mnoho let dříve než první katolíci, od kterých se navíc pro přijetí vyžadovalo zvláštní povolení přímo z Říma. Než se však dáme unést liberálními tendencemi v přístupu k ženám, připomeňme si prohlášení, vydané univerzitním správním orgánem Board of Trinity o pouhých osm let dříve, v roce 1895: „Pakliže jednou připustíme, aby žena prošla našimi branami, bude v podstatě nemožné uhlídat, do kterých budov a sálů vstoupí, či jak dlouho se tam zdrží.“ A měli pravdu – ženy tu dnes tvoří více než 60 % studujících…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2006

Další informace o Irsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Petra Longmore

Shopping Cart