Univerzitní kolébky na jihozápadě Německa

Poté co Václav IV. změnil Kutnohorským dekretem v roce 1409 poměr hlasů jednotlivých národů mezi studenty v Praze v neprospěch cizinců (Sasů, Bavorů a Poláků), odešli polští studenti do Krakova a němečtí si založili univerzitu v Lipsku. Co se u nás rádo vydává za skvělý vlastenecký čin, znamenalo ve skutečnosti pro pražskou univerzitu pád do ryze české provinčnosti. Smyslem univerzit je totiž odedávna především otevřenost světu. Do vzniku středoevropských univerzit byli zájemci, kterým už nestačilo vzdělávat se v tradičních klášterních a jiných církevních školách, nuceni odcházet za studiem do ciziny: Bologna poskytovala vzdělání právnické, Paříž a Oxford teologické, Montpellier lékařské. Knih bylo málo, učilo se pomocí přednášek a disputací. Základem bylo tzv. trivium – latinská gramatika, rétorika a logika, tedy naučit se rozumně mluvit a psát ? um to základní neboli triviální. Teprve pak následovalo quadrivium – aritmetika, geometrie, astronomie a hudba. To vše na fakultě artistické (pozdější filozofické resp. filologické), jejíž vrcholnou hodností byl bakalář…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2004

Další informace o Německu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart