V kraji kukaček

Jsou tu nejvyšší německé vodopády (Triberg, 162 m) i pramen Dunaje. Pohoří Schwarzwald se táhne podél Rýna v délce 160 km. Jako obrovitá kapka nabírá zvolna na šíři – od severních 25 km až po jižních 60 km. Jméno – Černý les – mu daly husté lesy, které při špatném počasí opravdu působí jako temná hradba. V dávných geologických dobách tvořil Černý les jeden celek s protilehlými Vogézami, než je rozdělila příkopová propadlina, kterou později vyplnila řeka Rýn. Proto západní svahy spadají k řece prudce, kdežto východní jsou pozvolné. Jádro pohoří tvoří žuly a ruly, obal je z druhohorních usazenin. Údolí jsou hluboce zahloubena, zvláště v západní části. Nejvyšší Feldberg je travnatá kupa, dosahující 1493 m. Do ní se zakusuje ledovcový kar s jezerem Feldsee. Stopy pleistocenního zalednění najdeme i jinde. Nejznámějším jezerem je Titisee – bohužel právě cestovní ruch ho zbavil původního romantického kouzla. Jsou však jiné lokality, které na objevení teprve čekají. A je jich naštěstí pořád dost. Údolí horního Rýna – Bádensko – je nejteplejší oblastí Německa, a tak není divu, že se tu daří vínu, ovoci a jedlým kaštanům. Už za Římanů tudy vedla obchodní cesta a lidem se tu v časech neválečných dobře dařilo…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2004

Další informace o Německu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart