Ve službách císařů a králů

Dopravní značky již zdaleka upozorňují, komu Kladruby patří. Úzké silničky lemují husté aleje statných lip a javorů a také bíle natřená břevna ohrad, ohraničujících pastviny, jež se táhnou, kam až oko dohlédne. Zeleň svěží trávy a korun stromů, navíc bílé květy kaštanů a k tomu bělouši pasoucí se v bíle označených výbězích vytvářejí na jaře barevně sladěné, idylicky klidné prostředí.
Život nijak nespěchá ani v samotném hřebčíně. Na parapetech oken se mezi listy břečťanu, jenž se plazí po zdech, líně válejí kočky. Koně v uzavřených boxech se zdobenými sloupky si spokojeně pochutnávají na ovsu a ze vrat stájí s volným ustájením vykukují zvědavé hlavy klisen a hříbat…

Shopping Cart