Ve stínu Rychlebských hor

Konfigurace povrchu ovlivnila jak počátky osídlení Javornicka, tak i jeho další osudy. Ty se povětšinou odvíjely od dění ve Slezsku, přičemž dominantní vliv na ně mělo vratislavské biskupství. Tamní biskupové bývali v tomto kraji často neomezenými pány a s kratšími přestávkami ovládali i jeho centrum Javorník. Zdejší stejnojmenný hrad, který později nechali přestavět na zámek, měli dokonce v držení od poloviny 14. století dalších 600 let, přesně do roku 1945, kdy byl spolu s jejich dalšími majetky znárodněn. Do úplného vlastnictví státu se však dostal až v roce 1984, po majetkovém vyrovnání naší a polské katolické církve…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2008