Velká Bahla a maličký Bajt Nuʻmán

Perlou mezi nimi je hrad v oáze Bahla (Bahlá), který byl pro svou majestátnost a zachovalost zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. Pevnost postavená z nepálených cihel na kamenných základech dokládá velikost kmene Banú Nabhán, který zde žil od 12. do 15. stol. a ovládal centrální Omán. I když se na stavbě dost podepsaly klimatické podmínky, písečné bouře a příležitostné deště, o lidech nemluvě, ománské ministerstvo pro kulturní dědictví nechalo celý komplex důkladně zrestaurovat a otevřít pro turisty. Cílem uvedeného ministerstva je obnovit většinu památek v zemi. Práce probíhají na vysoké profesionální úrovni a při dodržování přísných pravidel památkářů.
Vzpomínám si, jak jsme jednou chtěli navštívit jakýsi hrádek blízko severních hranic Ománu, který nebyl ještě oficiálně přístupný, ale restaurátorské práce se již chýlily ke konci. Hlídače jsme se snažili marně obměkčit novinářskými průkazy, nepomohl ani telefonát našeho známého pracujícího v jiné pevnosti. Nakonec jsme mohli dovnitř alespoň nahlédnout, snímek nám ale hlídač nepovolil ani jeden. „Až při příští návštěvě,“ usmíval se štíhlý Ománec. Při pohledu na zachovalou krápníkovou klenbu nám bylo ze zákazu fotografování opravdu smutno. Ale v Arábii často platí, že předpis je předpis!
Zato v Bahle se může fotografovat prakticky všude. Návštěvníci vystoupají po dlouhém povlovném schodišti a mohou se pak volně procházet mnoha místnostmi včetně stanoviště stráží, lázní, čajovny, mešity a audienčního sálu. Z oken se naskýtá pohled na okolní oázu s palmami i vzdálené hory, nedaleko je také páteční mešita a trh. Bahla byla pro Nabahiny hlavním městem, a proto patří její hrad mezi největší v zemi…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2018