Velké vítězství

 

Příchod johanitů v roce 1530 znamenal posílení Malty jako jednoho ze dvou opěrných křesťanských bodů bránících (spolu se Sicílií) rozpínající se osmanské říši ve volném přístupu k západní části Středomoří. Uvědomovaly si to obě strany. Rytíři vybudovali z rybářské vesničky Birgu opevněné město s pevností St. Angelo, Turci rozšířili své loďstvo a v roce 1551 poprvé připluli k maltským břehům. K přesnějšímu pochopení vojenských akcí, které se nejen tehdy, ale hlavně o 14 let později odehrály, je třeba si představit, jak vypadalo okolí Birgu. Na severovýchodním pobřeží Malty jsou vedle sebe dva hluboké zálivy, oba orientované od severovýchodu k jihozápadu, oddělené vzájemně poloostrovem Sceberras a představující vynikající přirozené přístavy…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2009
Další informace o Maltě naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart