Veterán Yellowstone

Yellowstonský národní park leží ve Skalnatých horách – převážně ve Wyomingu, malé části zasahují do Idaha a Montany. Hlavní hřeben Skalnatých hor a současně hlavní americké rozvodí tu však nevytváří výrazný hřbet a typické scenerie skalnatých štítů, jak je známe například z Colorada či kanadské části hor, tu velmi často chybí. Většina parku se nachází na náhorní plošině v nadmořské výšce nad 2000 m. Park je fenomenální ve dvou směrech. Téměř 140 let ochrany z něj učinilo jednu z nejlépe zachovaných partií Skalnatých hor, kde žijí v hojném množství zvířata, která jinde už nenajdeme. Druhou pozoruhodností je zdejší geotermální aktivita, která souvisí s geologickou historií tohoto území. Zatímco jiné části Skalnatých hor vznikaly převážně tektonickými a vrásnými pohyby, v oblasti Yellowstonského parku to byla především vulkanická činnost, která se podílela na formování krajiny…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2010